The new V-Class.

給最多人 享受最好

給最多人 享受最好

乍見之下便能清楚認知: V-Class 完美詮釋 Mercedes-Benz 設計語言。其魅力不僅來自於外觀,在絕美外表之內,也有著令人折服的內在價值: V-Class 採用高品質用料,內裝同樣令人讚嘆。

                                                                                  
優惠 照片 車色 車款 內裝 建議售價     採取行動
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,418,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D AVANTGARDE 車身型式:豪華商旅 $ 3,190,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,290,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,219,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,219,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,219,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,219,000
V 250 D 車身型式:豪華商旅 $ 2,219,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 2,084,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 2,020,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000
VITO TOURER 車身型式:豪華商旅 $ 1,960,000