The new C-Class Coupé.

瞬間屏息 疾速沸騰

瞬間屏息 疾速沸騰

在全新 Mercedes-Benz C-Class Coupé 面前,任何人都會感到熱血沸騰。那令人難以抗拒的氣勢徹底征服道路,無庸置疑的讓它時時刻刻都是目光焦點。向愛車人士終極宣示,以所有感官感受速度。

                                                
優惠 照片 車色 車款 內裝 建議售價     採取行動
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,759,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,697,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,692,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,670,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,630,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,630,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,630,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:ARTICO/DINAMICA-黑
$ 2,630,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,630,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,630,000
C 250 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-馬鞍棕/黑
$ 2,630,000
C 180 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,051,000
C 180 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,030,000
C 180 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,030,000
C 180 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,030,000
C 180 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 2,030,000
C 180 Coupé 車身型式:雙門轎跑車
內裝:(Std) ARTICO-黑
$ 1,990,000